Prawo Jazdy po Nowemu …

prawo jazdyOd 4 stycznia 2016 zaczną obowiązywać przepisy ustawy o kierujących pojazdami, wprowadzające kilka obostrzeń dla kierowców najmłodszych stażem. Osoby, które na dokumencie będą miały wypisaną datę otrzymania uprawnień wyższą lub równą 04.01.2016 r., będą miały do czynienia z zupełnie nowymi zasadami korzystania z uprawnień przez pierwsze dwa lata od daty uzyskania uprawnień. Zwracamy uwagę, iż ani data rozpoczęcia kurs, ani data zaliczenia egzaminu nie jest datą wydania dokumentu, a zatem zaliczenie egzaminu przed 4 stycznia 2016 r. nie gwarantuje, że kierowca uniknie okresu próbnego.

Nowe przepisy:

*Kurs dokształcający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dwugodzinny kurs (2 razy po 45 minut), będzie odbywał się w WORD. Program kursu obejmuje następujący zakres zagadnień:
Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:
– rodzaje czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
– charakterystykę czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
Problematykę wypadków drogowych, w tym:
– przyczyny wypadków drogowych,
– skutki wypadków drogowych,
– statystyki wypadków drogowych w Polsce;
Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym czynniki mające wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem, w szczególności:
– alkohol lub środki działające podobnie do alkoholu,
– wahania stanu emocjonalnego: emocje pozytywne i negatywne,
– zmęczenie,
– zagrożenia występujące w ruchu drogowym.

Koszt tej części szkolenia będzie wynosił 100 zł

*Praktyczne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym

Godzinne szkolenie praktyczne odbywać się będzie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) z wykorzystaniem samochodów ośrodka i z udziałem instruktorów techniki jazdy. Program szkolenia będzie obejmował następujące zadania, które młody kierowca będzie musiał wykonać zza kierownicy samochodu szkoleniowego.

1. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
2. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
3. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającemu blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
4. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
5. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system stabilizujący tor jazdy pojazdu (ESP)
6. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu stabilizującego tor jazdy pojazdu (ESP)

Koszt tej części szkolenia to 200 zł. W woj. pomorskie to Autodrom Pomorze, Pszczółki, ul. Żuławska 5. Tel. 514-059-522, 514-059-509.

Wspomniane szkolenia należy odbyć w okresie od 4 do 8 miesięcy od wydania prawa jazdy. W przeciwnym razie starosta zatrzyma wydane wcześniej prawo jazdy, co uniemożliwi korzystanie z uprawnień.

Powyższe szkolenia nie kończą się egzaminem, co oznacza, że zaświadczenie o ukończeniu otrzyma każda osoba, która do nich przystąpi (zaświadczenia trzeba dostarczyć do Starostwa lub Urzędu Miejskiego – tzn tam gdzie odbierało się nr PKK). Dodatkowo szkolenie na płycie poślizgowej w ODTJ bez wątpienia będzie cenną lekcją dla młodych kierowców – jedynym problemem są koszty, które musi ponieść młody kierowca. Cena jest jednak i tak atrakcyjna, za podobne szkolenie wykupione indywidualnie w ośrodkach ODTJ trzeba bowiem zapłacić więcej.

*Wolniej przez 8 miesięcy

Zgodnie z przepisami okresu próbnego, młody kierowca w czasie pierwszych 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, nie może w obszarze zabudowanym jeździć szybciej ni ż 50 km/h nawet wówczas, gdy znaki podwyższają dozwoloną prędkość. Poza obszarem zabudowanym limit prędkości wynosi 80 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych 100 km/h.

*Bez pracy jako kierowca przez 8 miesięcy

W ciągu pierwszych 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, kierowca nie może podejmować pracy zarobkowej polegającej na kierowaniu pojazdem. To oznacza, że tuż po uzyskaniu prawa jazdy, młody człowiek nie będzie mógł zostać samochodowym rozwozicielem pizzy, kurierem lub przedstawicielem handlowym. Młody kierowca nie będzie mógł również prowadzić własnej działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu samochodem.

*Zielony listek

Również przez pierwsze 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, świeżo upieczony kierowca będzie mógł jeździć tylko pojazdem oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Oznaczenie będzie wyróżniać w ruchu osoby, które muszą jeździć wolniej niż pozostali kierowcy.

*Dwa wykroczenia

W sytuacji, gdy młody kierowca podczas okresu próbnego popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wówczas okres próbny zostanie przedłużony o kolejne dwa lata. W takim przypadku kierowca będzie musiał poddać się badaniu psychologicznemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Oprócz tego, młody kierowca będzie musiał uczestniczyć w płatnym kursie reedukacyjnym organizowanym przez WORD.

*Trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo

W przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, starosta cofa wydane uprawnienia do kierowania pojazdami. To oznacza, że młody kierowca, który spowoduje wypadek samochodowy, w którym ktoś poważnie ucierpi lub straci życie, zostanie pozbawiony uprawnień. Taki sam los spotka młodą osobę, która np. spowoduje trzy kolizje. W takim przypadku odzyskiwanie uprawnień będzie musiało się rozpocząć w szkole jazdy, a zakończyć egzaminem w WORD. Potem kierowca znów będzie objęty szczególnym nadzorem w ramach okresu próbnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *