Zapraszamy na jazdy dodatkowe

prawkoNie zdałeś egzaminu? Masz wątpliwości co do swojego przygotowania do egzaminu praktycznego?

Zgłoś się do nas! Profesjonalnie przygotujemy Cię  do egzaminu praktycznego

  • Oferujemy dodatkowe godziny jazdy po trasach egzaminacyjnych w wybranych przez Ciebie terminach (możliwe jazdy z dnia na dzień).
  • Analizujemy niezdane egzaminy, ustalamy słuszność decyzji egzaminatora, tłumaczymy, a nawet przeprowadzamy jazdę tak jak na egzaminie państwowym.
  • Zapraszamy również osoby, które posiadają już prawo jazdy, ale chciałyby pod czujnym okiem instruktora przypomnieć sobie lub podszkolić technikę jazdy.
  • Na życzenie kursanta rejestrujemy jazdę na karcie SD.

                                         TEL. 604-346-110

Łatwiejszy egz. praktyczny

nowoscOd dnia 10 listopada 2016r. praktyczny egzamin na prawo jazdy może okazać się łatwiejszy. W życie wchodzi właśnie przepis dotyczący instrukcji egzaminowania, który odrobinę „luzuje” ostre i jednoznaczne kryteria przerwania egzaminu w ruchu drogowym.

Decyzję o ewentualnym przerwaniu egzaminu podejmuje egzaminator, czyli tak, jak oczywiście miało to miejsce dotychczas. Jest jednak pewna różnica, dotycząca sytuacji, w których się to odbywa. Dotąd egzaminator był absolutnie związany instrukcją egzaminowania, w której jednoznacznie wskazywano wszystkie przewinienia. Natomiast teraz egzaminator za tzw „małe błędy” (np. dwukrotne nie włączenie kierunkowskazu lub zgaszenie auta) nie musi przerywać kursantowi egzaminu.

Korekta instrukcji egzaminowania – pozwala egzaminatorowi tego typu błędy rozpatrzyć stosownie do sytuacji, w której do przewinienia doszło. Powinien on brać wówczas pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące zachowaniu zdającego, jak i sytuacje na drodze oraz przede wszystkim to, czy doszło faktycznie do sytuacji niebezpiecznej. Oczywiście nie należy oczekiwać, że zdający nie obleje w przypadku, gdy przejedzie „na czerwonym” czy nie zatrzyma się przed znakiem „STOP” w sytuacji, gdy „nic nie jechało” i nie było zagrożenia.

NOWOŚĆ – Kamera HD w pojeździe OSK MOYRA

kamera-obrazekNOWOŚĆ!!!
*Rejestrator postępów w nauce
**Doskonałe źródło wiedzy
***Super powtórka przed egzaminem państwowym
To wszystko za pomocą jednego urządzenia -> Kamera zamontowana w pojeździe OSK MOYRA pozwoli utrwalić Waszą jazdę. Wprowadzoną usługę proponujemy bezpłatnie wszystkim naszym klientom. Wystarczy przyjść na praktyczną naukę jazdy z własną kartą micro SD 16 lub 32 GB, by później na domowym komputerze/laptopie/tablecie/smartfonie prześledzić przejechaną trasę i skorygować błędy. Prowadzone od tygodnia testy udowodniły ogromne zalety rejestratora. Postanowiliśmy wdrożyć bezpłatnie usługę zarówno naszym kursantom jak i klientom na jazdy dodatkowe. ZAPRASZAMY!

Nowe przepisy od 2019r.

info

Anna Streżyńska, minister Cyfryzacji i Jerzy Szmit, wiceminister resortu transportu potwierdzają oficjalnie, że system CEPIK 2.0 po raz kolejny zostanie odroczony i to o dwa lata. Brak wdrożenia systemu CEPIK 2.0 oznacza jednocześnie brak przepisów dla młodych stażem kierowców. Nie będzie zatem dla nich dwuletniego okresu „próby” i wynikających z tego ograniczeń: prędkości na poszczególnych typach dróg, zagrożenia wydłużenia okresu próbnego za dwa wykroczenia drogowe, zakazu pracy jako kierowca czy obowiązku oznaczania pojazdu „zielonym listkiem”. Nie będzie także obowiązkowych dla młodych kierowców szkoleń na płycie poślizgowej.

Zmiany przesunięte o rok

ogloszenieNa stronach sejmowych pojawił się projekt nowelizacji zmieniającej ustawę „Prawo o ruchu drogowym” – między innymi w zakresie przesunięcia wdrożenia systemu CEPIK 2.0, a co za tym idzie nowych przepisów dla młodych stażem kierowców.

Jak powszechnie wiadomo, ustawa miała wejść w życiem z dniem 4 stycznia (za niecały miesiąc). – „W związku z przesunięciem terminu wdrożenia projektu CEPiK 2.0 niezbędne jest wskazanie w przepisach nowego terminu – 1 stycznia 2017 r.” – czytamy na stronie Sejmu.

Zapraszamy na Kurs.

Prawo Jazdy po Nowemu …

prawo jazdyOd 4 stycznia 2016 zaczną obowiązywać przepisy ustawy o kierujących pojazdami, wprowadzające kilka obostrzeń dla kierowców najmłodszych stażem. Osoby, które na dokumencie będą miały wypisaną datę otrzymania uprawnień wyższą lub równą 04.01.2016 r., będą miały do czynienia z zupełnie nowymi zasadami korzystania z uprawnień przez pierwsze dwa lata od daty uzyskania uprawnień. Zwracamy uwagę, iż ani data rozpoczęcia kurs, ani data zaliczenia egzaminu nie jest datą wydania dokumentu, a zatem zaliczenie egzaminu przed 4 stycznia 2016 r. nie gwarantuje, że kierowca uniknie okresu próbnego.

Nowe przepisy:

*Kurs dokształcający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dwugodzinny kurs (2 razy po 45 minut), będzie odbywał się w WORD. Program kursu obejmuje następujący zakres zagadnień:
Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:
– rodzaje czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
– charakterystykę czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
Problematykę wypadków drogowych, w tym:
– przyczyny wypadków drogowych,
– skutki wypadków drogowych,
– statystyki wypadków drogowych w Polsce;
Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym czynniki mające wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem, w szczególności:
– alkohol lub środki działające podobnie do alkoholu,
– wahania stanu emocjonalnego: emocje pozytywne i negatywne,
– zmęczenie,
– zagrożenia występujące w ruchu drogowym.

Koszt tej części szkolenia będzie wynosił 100 zł

*Praktyczne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym

Godzinne szkolenie praktyczne odbywać się będzie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) z wykorzystaniem samochodów ośrodka i z udziałem instruktorów techniki jazdy. Program szkolenia będzie obejmował następujące zadania, które młody kierowca będzie musiał wykonać zza kierownicy samochodu szkoleniowego.

1. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
2. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
3. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającemu blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
4. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
5. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system stabilizujący tor jazdy pojazdu (ESP)
6. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu stabilizującego tor jazdy pojazdu (ESP)

Koszt tej części szkolenia to 200 zł. W woj. pomorskie to Autodrom Pomorze, Pszczółki, ul. Żuławska 5. Tel. 514-059-522, 514-059-509.

Wspomniane szkolenia należy odbyć w okresie od 4 do 8 miesięcy od wydania prawa jazdy. W przeciwnym razie starosta zatrzyma wydane wcześniej prawo jazdy, co uniemożliwi korzystanie z uprawnień.

Powyższe szkolenia nie kończą się egzaminem, co oznacza, że zaświadczenie o ukończeniu otrzyma każda osoba, która do nich przystąpi (zaświadczenia trzeba dostarczyć do Starostwa lub Urzędu Miejskiego – tzn tam gdzie odbierało się nr PKK). Dodatkowo szkolenie na płycie poślizgowej w ODTJ bez wątpienia będzie cenną lekcją dla młodych kierowców – jedynym problemem są koszty, które musi ponieść młody kierowca. Cena jest jednak i tak atrakcyjna, za podobne szkolenie wykupione indywidualnie w ośrodkach ODTJ trzeba bowiem zapłacić więcej.

*Wolniej przez 8 miesięcy

Zgodnie z przepisami okresu próbnego, młody kierowca w czasie pierwszych 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, nie może w obszarze zabudowanym jeździć szybciej ni ż 50 km/h nawet wówczas, gdy znaki podwyższają dozwoloną prędkość. Poza obszarem zabudowanym limit prędkości wynosi 80 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych 100 km/h.

*Bez pracy jako kierowca przez 8 miesięcy

W ciągu pierwszych 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, kierowca nie może podejmować pracy zarobkowej polegającej na kierowaniu pojazdem. To oznacza, że tuż po uzyskaniu prawa jazdy, młody człowiek nie będzie mógł zostać samochodowym rozwozicielem pizzy, kurierem lub przedstawicielem handlowym. Młody kierowca nie będzie mógł również prowadzić własnej działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu samochodem.

*Zielony listek

Również przez pierwsze 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, świeżo upieczony kierowca będzie mógł jeździć tylko pojazdem oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Oznaczenie będzie wyróżniać w ruchu osoby, które muszą jeździć wolniej niż pozostali kierowcy.

*Dwa wykroczenia

W sytuacji, gdy młody kierowca podczas okresu próbnego popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wówczas okres próbny zostanie przedłużony o kolejne dwa lata. W takim przypadku kierowca będzie musiał poddać się badaniu psychologicznemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Oprócz tego, młody kierowca będzie musiał uczestniczyć w płatnym kursie reedukacyjnym organizowanym przez WORD.

*Trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo

W przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, starosta cofa wydane uprawnienia do kierowania pojazdami. To oznacza, że młody kierowca, który spowoduje wypadek samochodowy, w którym ktoś poważnie ucierpi lub straci życie, zostanie pozbawiony uprawnień. Taki sam los spotka młodą osobę, która np. spowoduje trzy kolizje. W takim przypadku odzyskiwanie uprawnień będzie musiało się rozpocząć w szkole jazdy, a zakończyć egzaminem w WORD. Potem kierowca znów będzie objęty szczególnym nadzorem w ramach okresu próbnego.