Zmiany przesunięte o rok

ogloszenieNa stronach sejmowych pojawił się projekt nowelizacji zmieniającej ustawę „Prawo o ruchu drogowym” – między innymi w zakresie przesunięcia wdrożenia systemu CEPIK 2.0, a co za tym idzie nowych przepisów dla młodych stażem kierowców.

Jak powszechnie wiadomo, ustawa miała wejść w życiem z dniem 4 stycznia (za niecały miesiąc). – „W związku z przesunięciem terminu wdrożenia projektu CEPiK 2.0 niezbędne jest wskazanie w przepisach nowego terminu – 1 stycznia 2017 r.” – czytamy na stronie Sejmu.

Zapraszamy na Kurs.

Prawo Jazdy po Nowemu …

prawo jazdyOd 4 stycznia 2016 zaczną obowiązywać przepisy ustawy o kierujących pojazdami, wprowadzające kilka obostrzeń dla kierowców najmłodszych stażem. Osoby, które na dokumencie będą miały wypisaną datę otrzymania uprawnień wyższą lub równą 04.01.2016 r., będą miały do czynienia z zupełnie nowymi zasadami korzystania z uprawnień przez pierwsze dwa lata od daty uzyskania uprawnień. Zwracamy uwagę, iż ani data rozpoczęcia kurs, ani data zaliczenia egzaminu nie jest datą wydania dokumentu, a zatem zaliczenie egzaminu przed 4 stycznia 2016 r. nie gwarantuje, że kierowca uniknie okresu próbnego.

Nowe przepisy:

*Kurs dokształcający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dwugodzinny kurs (2 razy po 45 minut), będzie odbywał się w WORD. Program kursu obejmuje następujący zakres zagadnień:
Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:
– rodzaje czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
– charakterystykę czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
Problematykę wypadków drogowych, w tym:
– przyczyny wypadków drogowych,
– skutki wypadków drogowych,
– statystyki wypadków drogowych w Polsce;
Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym czynniki mające wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem, w szczególności:
– alkohol lub środki działające podobnie do alkoholu,
– wahania stanu emocjonalnego: emocje pozytywne i negatywne,
– zmęczenie,
– zagrożenia występujące w ruchu drogowym.

Koszt tej części szkolenia będzie wynosił 100 zł

*Praktyczne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym

Godzinne szkolenie praktyczne odbywać się będzie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) z wykorzystaniem samochodów ośrodka i z udziałem instruktorów techniki jazdy. Program szkolenia będzie obejmował następujące zadania, które młody kierowca będzie musiał wykonać zza kierownicy samochodu szkoleniowego.

1. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
2. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
3. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającemu blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
4. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
5. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system stabilizujący tor jazdy pojazdu (ESP)
6. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu stabilizującego tor jazdy pojazdu (ESP)

Koszt tej części szkolenia to 200 zł. W woj. pomorskie to Autodrom Pomorze, Pszczółki, ul. Żuławska 5. Tel. 514-059-522, 514-059-509.

Wspomniane szkolenia należy odbyć w okresie od 4 do 8 miesięcy od wydania prawa jazdy. W przeciwnym razie starosta zatrzyma wydane wcześniej prawo jazdy, co uniemożliwi korzystanie z uprawnień.

Powyższe szkolenia nie kończą się egzaminem, co oznacza, że zaświadczenie o ukończeniu otrzyma każda osoba, która do nich przystąpi (zaświadczenia trzeba dostarczyć do Starostwa lub Urzędu Miejskiego – tzn tam gdzie odbierało się nr PKK). Dodatkowo szkolenie na płycie poślizgowej w ODTJ bez wątpienia będzie cenną lekcją dla młodych kierowców – jedynym problemem są koszty, które musi ponieść młody kierowca. Cena jest jednak i tak atrakcyjna, za podobne szkolenie wykupione indywidualnie w ośrodkach ODTJ trzeba bowiem zapłacić więcej.

*Wolniej przez 8 miesięcy

Zgodnie z przepisami okresu próbnego, młody kierowca w czasie pierwszych 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, nie może w obszarze zabudowanym jeździć szybciej ni ż 50 km/h nawet wówczas, gdy znaki podwyższają dozwoloną prędkość. Poza obszarem zabudowanym limit prędkości wynosi 80 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych 100 km/h.

*Bez pracy jako kierowca przez 8 miesięcy

W ciągu pierwszych 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, kierowca nie może podejmować pracy zarobkowej polegającej na kierowaniu pojazdem. To oznacza, że tuż po uzyskaniu prawa jazdy, młody człowiek nie będzie mógł zostać samochodowym rozwozicielem pizzy, kurierem lub przedstawicielem handlowym. Młody kierowca nie będzie mógł również prowadzić własnej działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu samochodem.

*Zielony listek

Również przez pierwsze 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, świeżo upieczony kierowca będzie mógł jeździć tylko pojazdem oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Oznaczenie będzie wyróżniać w ruchu osoby, które muszą jeździć wolniej niż pozostali kierowcy.

*Dwa wykroczenia

W sytuacji, gdy młody kierowca podczas okresu próbnego popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wówczas okres próbny zostanie przedłużony o kolejne dwa lata. W takim przypadku kierowca będzie musiał poddać się badaniu psychologicznemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Oprócz tego, młody kierowca będzie musiał uczestniczyć w płatnym kursie reedukacyjnym organizowanym przez WORD.

*Trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo

W przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, starosta cofa wydane uprawnienia do kierowania pojazdami. To oznacza, że młody kierowca, który spowoduje wypadek samochodowy, w którym ktoś poważnie ucierpi lub straci życie, zostanie pozbawiony uprawnień. Taki sam los spotka młodą osobę, która np. spowoduje trzy kolizje. W takim przypadku odzyskiwanie uprawnień będzie musiało się rozpocząć w szkole jazdy, a zakończyć egzaminem w WORD. Potem kierowca znów będzie objęty szczególnym nadzorem w ramach okresu próbnego.

Sejm na „TAK” dla pieszych

pieszyPosłowie przyjęli projekt nowelizacji Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Jeśli do treści przepisu nie wniesie zastrzeżeń Senat, to kierujący pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym znajdującym się jeszcze przed przejściem.
Aktualne przepisy stanowią, że pierwszeństwo ma tylko pieszy, który jest już na przejściu. Jeśli zmiany wejdą w życie w proponowanym kształcie, pieszy będzie miał pierwszeństwo także w momencie wchodzenia na pasy, czyli de facto jeszcze przed nimi. Oznacza to nowy obowiązek dla kierujących: ustępowanie pierwszeństwa nie tylko pieszym na pasach, ale także tym którzy czekają by na nie wejść.
Proponowanymi powyżej zmianami na najbliższym posiedzeniu zajmie się Senat. Jeśli podczas obrad nie pojawi się potrzeba wprowadzenia jakichkolwiek poprawek, dokument trafi na biurko prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Nowa Baza Pytań

KNOWE TESTY !!!! Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ujawniło zatwierdzoną przez komisję weryfikacyjną resortu bazę pytań egzaminacyjnych. Pytania opublikowano na portalu Info-Car prowadzonym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Wśród ujawnionych pytań są zarówno te, wobec których stosuje się odpowiedzi TAK lub NIE oraz pytania, co do których stosuje się trzy możliwe odpowiedzi – A, B, C. Obecnie baza pytań egzaminacyjnych, które zostały zatwierdzone przez ministerialną komisję weryfikacyjną, liczy ponad 2600. Przeglądać je można na stronie ministerstwa https://www.mir.gov.pl/strony/uslugi/jak-uzyskac-prawo-jazdy/#Pytania%20egzaminacyjne%20na%20prawo%20jazdy Przeglądając ujawnione pytania mamy możliwość poznać ich treść oraz zapoznać się z grafiką bądź klipem filmowym, jednak portal nie umożliwia sprawdzenia poprawnej odpowiedzi. Co sprawia dodatkową trudność w bazie znajdują się pytanie ze wszystkich kategorii – bez możliwości wybrania tej, która nas interesuje.

Zweryfikowane pytania w bazach WORD, a co za tym idzie także na egzaminach państwowych, pojawiły się kilka dni temu.

Zmiany w prawie o Ruchu Drogowym

policjaDziś, czyli 18 maja 2015r. wchodzą w życie zmiany w prawie o ruchu drogowym oraz innych przepisów. Kierowcy przekraczający w obszarze zabudowanym prędkość o minimum 50 km/h obligatoryjnie stracą prawo jazdy. Ale to nie jedyne wykroczenie, dla którego przewidziano taką sankcję.

Za przekroczenie prędkości o 50 km/h uprawnienie zostanie zatrzymane na 3 miesiące. Jeśli jednak osoba z zatrzymanym uprawnieniem zostanie jednak przyłapana w tym okresie na prowadzenie pojazdu, okres sankcji zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Jeśli wpadnie po raz kolejny, uprawnienia zostaną cofnięte i by je odzyskać, będzie konieczny egzamin.

Surowsze kary obowiązywać będą również wobec kierujących po alkoholu bądź innych środków odurzających. Oprócz kary więzienia i możliwej dożywotniej utraty uprawnień będzie można orzec obowiązek zapłaty 5 tys. złotych nawiązki na fundusz pomocy pokrzywdzonym w wypadkach drogowych, a w przypadku recydywistów nawiązka ta będzie dwukrotnie wyższa.

Kolejną zmianą, którą regulują nowe przepisy, będzie możliwość montowania w pojazdach blokad alkoholowych. Dotyczyć to będzie osób starających się o przywrócenie prawa jazdy po „odbyciu” połowy kary (okresu zakazu prowadzenia pojazdów). Urządzenie zdefiniowano w przepisach jako uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm sześc.

Prowadząc pojazd bez uprawnień w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu popełniamy przestępstwo (art. 244 k.k.),za co grozi kara więzienia na okres 3 lat. Przestępstwem będzie również prowadzenie pojazdu nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania (art. 180a k.k.). Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a dotąd było to tylko wykroczenie. Co dosyć istotne, kierowcy skazani za jazdę po alkoholu przestaną być też anonimowi, bowiem sądy będą mogły podawać wyroki w sprawach pijanych kierowców do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w Biuletynach Informacji Publicznej sądów.

Uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostaną zatrzymane także na okres trzech miesięcy kierowcy, który będzie przewoził w pojeździe przynajmniej o 2 osoby więcej, niż pozwala na to wpis w dowodzie rejestracyjnym (lub wynika to z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji). Wyjątkiem będzie oczywiście pojazd komunikacji miejskiej.

Nowe przepisy od nowego roku …

komunikatZ początkiem 2016 roku wejdą w życie przepisy, które nakazywać będą nowym kierowcom (uzyskującym uprawnienia od 4 stycznia 2016 roku) realizować w przyszłości dodatkowe szkolenia. Ponadto tacy kierowcy będą musieli oznaczać prowadzone przez siebie pojazdy symbolem zielonego listka. Nie będą mogli rozwijać prędkości powyżej 100 km/h na autostradach czy 80 km/h poza obszarem zabudowanym i drogach ekspresowych. Ponadto młodych stażem kierowców czekać będzie dwuletni okres próby, a gdy w tym czasie „zdobędą” przynajmniej dwa mandaty, starosta będzie miał prawo okres ten wydłużyć o kolejne dwa lata. Jeśli taka osoba popełni w czasie próbnej dwulatki trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, uprawnienie zostanie mu cofnięte.
W okresie próbnym młody adept kierownicy nie będzie mógł też podejmować pracy zarobkowej ściśle związanej z prowadzeniem pojazdów kategorii B. Między 4 a 8 miesiącem posiadania prawa jazdy będzie zmuszony przejść szkolenie z doskonalenia techniki jazdy w ODTJ.

W związku z tym ZAPRASZAMY na KURS już DZIŚ !

Prezydent podpisał „ustawę fotelikową”

DSC_0454
Konieczność przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa zależeć będzie wyłącznie od jego wzrostu i zniknie obowiązująca obecnie granica wieku 12 lat – przewiduje nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą 2 dni temu (27 IV) podpisał prezydent.

Dozwolone będzie przewożenie dziecka bez fotelika na tylnym siedzeniu, pod warunkiem, że ma ono co najmniej 135 cm wzrostu i jest zapięte pasem bezpieczeństwa. Możliwe będzie również przewożenie dziecka w wieku co najmniej 3 lat w pasach bezpieczeństwa – ale bez fotelika – na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy dwoje dzieci znajduje się w fotelikach na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania tam trzeciego fotelika.

Przewożenie dzieci poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa będzie zakazane. Zgodnie z nowymi przepisami zakazane będzie przewożenie dzieci do lat 3 pojazdami niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe przepisy dot. wysokości mandatów

mandat11 kwietnia 2015r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości mandatów nakładanych za wybrane rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym.
Nietrzeźwi kierowcy od półtora roku popełniają wykroczenia, a nie przestępstwo i teraz będą mogli być „z marszu” karani mandatami. Z kolei osoba, która nie mając do tego uprawnień, a oznaczy pojazd kartą parkingową i zaparkują na miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, musi się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych grozi 300 zł mandatu.

31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowiązek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym po zmroku. Rozporządzenie zakłada, aby nie określać konkretnej wysokości mandatu dla osoby, która nie spełni tego obowiązku, tylko wskazać jej górną granicę – do 100 zł.

Projekt zmian reguluje także kwestie mandatów dla m.in. nietrzeźwych rowerzystów. Od listopada 2013 r. kierowanie pojazdem innym niż mechaniczne pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Zgodnie rozporządzeniem, nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozić będzie od 300 do 500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 100 zł dostaną także osoby, które poruszają się tzw. czterokołowcem (np. quadem) bez kasku.

Zmiany określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

http://taryfikatormandatow.pl/

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące

policjantUtrata prawa jazdy na 3 miesiące po przekroczeniu prędkości o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym – to już pewne. Prezydent podpisał pakiet nowelizacji zaostrzających przepisy budząca najwięcej emocji propozycja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wkrótce wejdzie w życie. Każdy, kto przekroczy prędkość w obszarze zabudowanym o minimum 50 km/h i zostanie na tym przyłapany przez policjanta, na miejscu straci prawo jazdy na 3 miesiące. Jeśli mimo to wsiądzie za kółko, okres ten może być wydłużony do pół roku. W przypadku, gdy pirat drogowy zostanie złapany na jeździe w przedłużonym okresie, straci uprawnienia.
Teraz jazda samochodem bez uprawnień (po ich odebraniu wyrokiem sądu) będzie przestępstwem, a nie jak obecnie wykroczeniem.
Podobne kary spotkają kierowców przewożących zbyt dużą liczbę osób (minimum dwie osoby więcej niż wskazuje dowód rejestracyjny).
Skazani za jazdę po pijanemu będą zmuszeni do instalowania blokad antyalkoholowych tzw. „alco-lock’ów”. Recydywiści pożegnają się z prawem jazdy na zawsze.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, którą właśnie podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Dokumenty czekają teraz na publikację. Nowe prawo wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.